Pokud se vystavovateli faktury - dodavateli služeb - dostala do faktury, která již byla odeslaná, nějaká chyba, rozhodně se nejedná o neřešitelný problém. Špatné údaje zúčastněných subjektů či částka, jsou vcelku běžnou záležitostí a i ta nejzkušenější účetní se může někdy splést. Proto existuje tzv. Opravný daňový doklad.

Opravný daňový doklad (ODD), nebo dříve také dobropis a vrubopis, slouží k opravě již vystavené částky - faktury. ODD vystavuje poskytovatel služeb či zboží, tedy dodavatel, který vystavil původní fakturu. 

Opravný daňový doklad lze vystavit jak v plusové, tak v minusové hodnotě v závislosti na tom, zda původní částku snižuje, či zvyšuje. A jak již napovídá název - ODD je určen pro plátce DPH. 

Stejně jako u jiného daňového (i nedaňového) dokladu, má i ODD své předepsané náležitosti. 

Náležitosti opravného daňového dokladu: 

  • Údaje o odběrateli i dodavateli stejné jako na původní faktuře 
  • Evidenční číslo původní faktury 
  • Evidenční číslo ODD 
  • Důvod opravy (u FakturaOnline.cz se píše do poznámek ve spodní části) 
  • Rozdíl (v případě, že je) mezi původní a opraveným základem daně
  • Rozdíl mezi původní a opravenou daní 
  • Rozdíl v částce 
  • Den uskutečnění zdanitelného plnění opravy

Ukázka Opravného daňového dokladu - vzor FakturaOnline.cz

Potvrzení odběratele 

Dříve bylo také nutné mít od odběratele potvrzené vystavení ODD (neboli vrubopisu/dobropisu), což již dnes potřeba není. Jen doporučujeme mít vždy nějaký druh potvrzení, že byl ODD odběrateli doručen. 

S FakturaOnline.cz stačí vyplnit například novou výši daně a zbylé části se automaticky dopočítají stejně jako u jiných druhů dokladů. Pořád tak platí, že ušetříte nejen čas, ale budete mít na dokladu i všechny náležitosti.