Daň z příjmů je významným zdrojem příjmů státní pokladny a týká se široké škály poplatníků, od zaměstnanců přes podnikatele až po právnické osoby. V tomto článku se dozvíte vše, co potřebujete vědět o dani z příjmů včetně postupů pro její výpočet, možností snížení a termínů pro podání daňového přiznání.

Co je daň z příjmů?

Daň z příjmů je přímá daň, která představuje přibližně 20 % příjmů státního rozpočtu. Tato daň se vztahuje jak na fyzické osoby (zaměstnance, podnikatele, investory, pronajímatele a penzisty), tak na právnické osoby (firmy, které sídlí nebo podnikají v České republice). Sazba daně je 15 % pro většinu příjmů, ale pro příjmy přesahující 36násobek průměrné mzdy je sazba 23 %.

Daň z příjmů pro různé skupiny poplatníků

OSVČ (Osoby samostatně výdělečně činné)

Podnikatelé, kteří nejsou v paušálním režimu, musí každý rok podat daňové přiznání a přehled o příjmech a výdajích správě sociálního zabezpečení a zdravotní pojišťovně. Kromě podání daňového přiznání je nutné zaplatit daň z příjmů, pokud vyjde vyšší než nulová. Naopak, pokud vznikne nárok na daňový bonus díky slevě na děti, stát platí podnikateli. Sociální a zdravotní pojištění se platí průběžně formou měsíčních záloh.

Zaměstnanci

Zaměstnavatelé obvykle vyřizují vyúčtování daně z příjmů za své zaměstnance, včetně odvodu zdravotního a sociálního pojištění. Zaměstnanci musí podat daňové přiznání sami, pokud nemají u zaměstnavatele podepsané prohlášení k dani, pracovali pro více zaměstnavatelů najednou nebo měli další zdanitelné příjmy, jako je podnikání, pronájem nebo kapitálové zisky.

Právnické osoby

Firmy, které mají sídlo nebo podnikají v Česku, jsou poplatníky daně z příjmů právnických osob. Tento typ daně má svá specifická pravidla a termíny pro podání přiznání a platbu daně.

Jak podat daňové přiznání k dani z příjmů fyzických osob?

Podání daňového přiznání lze provést osobně nebo elektronicky. Pro podnikatele, kteří mají povinně datovou schránku, je elektronické podání nutností. Možnosti podání zahrnují:

 • Vyplnění elektronického formuláře na portálu Moje daně a jeho odeslání.
 • Vyplnění a odeslání formuláře s elektronickým podpisem nebo bez něj, s následným osobním potvrzením na finanční správě.
 • Odeslání formuláře prostřednictvím datové schránky.
 • Vyplnění formuláře s pomocí daňového poradce, což umožňuje pozdější podání bez sankcí.

Jak si snížit daň z příjmů: daňové odpočty

Daň z příjmů se počítá z příjmů snížených o výdaje. Daňový základ lze snížit o následující odečitatelné položky:

 • Příspěvky na penzijní připojištění nebo doplňkové penzijní spoření: Až 24 tisíc Kč ročně.
 • Pojistné na životní pojištění: Až 24 tisíc Kč ročně.
 • Úroky z hypotéky nebo úvěru ze stavebního spoření: Až 300 tisíc Kč ročně pro úvěry sjednané před rokem 2020, pro pozdější úvěry je limit 150 tisíc Kč.
 • Dary: Až 30 % daňového základu.
 • Výdaje na zvyšování kvalifikace: Až 10 tisíc Kč.

Jak snížit daň z příjmů: slevy na dani

Od vypočtené daně lze odečítat daňové slevy:

 • Základní sleva na poplatníka
 • Sleva na dítě
 • Sleva na manžela/manželku
 • Sleva na studenta
 • Sleva za umístění dítěte (školkovné)
 • Sleva pro zdravotně postižené

Slevy mohou daň snížit až na nulu, s výjimkou slevy na dítě, která může vést k záporné dani a nároku na daňový bonus.