FakturaOnline nabízí uživatelům s tarifem Premium možnost duplikování již vystavených faktur. Tato užitečná funkce vám usnadní proces vystavování opakujících se faktur a ušetří váš čas.

Využití této funkce je jednoduché a intuitivní. Přejděte do sekce Vystavené faktury, kde naleznete seznam již vystavených faktur.

Vystavené faktury

Následně v pravém sloupci vyberte možnost Duplikovat.

Duplikovat

Po této volbě se zobrazí přesná kopie vybrané faktury, pouze pořadové číslo faktury se navýší o 1 oproti číslu poslední vystavené faktury. Zde můžete provést případné úpravy faktury podle aktuálních potřeb.

Jakmile máte fakturu upravenou, můžete s ní nakládat stejně jako s každou nově vystavenou fakturou. Je zde možnost ji Uložit, Odeslat e-mailem nebo Uložit a stáhnout.

Duplikace faktury

Proces duplikování faktury vám ukáže následující video:

Duplikace faktury

⚠️UPOZORNĚNÍ: Nezapomeňte, že při práci s FakturaOnline.cz jsou přednastavené údaje při vystavování nové faktury automaticky kopírovány z poslední vystavené faktury. Pokud tedy se seznamu vystavených faktur duplikujete starší fakturu, při vystavování další faktury v pořadí, budou údaje automaticky předvyplněny dle poslední vystavené faktury, tedy té duplikované.