FakturaOnline.cz umožňuje vystavení všech základních druhů dokladů. Celý proces je velmi rychlý a jednoduchý.

Pro vystavení nové faktury v tarifu PREMIUM a MINI zvolte na hlavní stránce FakturaOnline.cz možnosti vpravo - Vystavit fakturu. 

Návod na vystavení faktury online

Na stránce k vystavení faktury online je jednoduchý formulář, který se dělí na čtyři části.

Základní údaje

V této části uživatel nastaví základní náležitosti faktury, kterými jsou:

 • Druh faktury,
 • Číslo faktury, 
 • Evidenční číslo faktury, 
 • Datum vystavení, 
 • Splatnost, 
 • Datum zdanitelného plnění (u plátců DPH), 
 • Forma úhrady, 
 • Variabilní symbol, 
 • Konstantní symbol, 
 • Vystavitel. 

Obecné nastavení

Zde uživatel nastaví:

 • Měnu
 • Zaokrouhlování 
 • Jazyk faktury
 • Logo 
 • Razítko 
 • Vzhled faktury 
 • Informaci o zapsání do rejstříku

Sekce odběratele a dodavatele

V této části stačí znát pouze IČO, po jehož zadání se automaticky doplní všechny další potřebné údaje jako sídlo firem, a další. 

Návod na online fakturaci.

Položky faktury

Poslední část slouží k vyplnění jednotlivých fakturovaných položek. Ty lze měnit podle předmětu fakturace (kusy, hodiny, apod.). 

Po zadání jednotkové ceny se celková částka přepočítává automaticky a počet položek lze libovolně měnit. 

Vystavenou fakturu lze následně odeslat e-mailem, případně podle druhu předplatného ukládat či měnit. 

Online fakturace.