Společnost s ručením omezeným, tedy s.r.o. je dalším typem podnikání, které je možné v České republice provozovat. Jaké jsou podmínky založení, postup a další důležité informace jsme sepsali do tohoto článku.

S.r.o. jako právnická osoba

Jedná se o druh právnické osoby na kterou je přímo navázán vlastník (případně vlastníci). Je to jeden z nejvíce využívaných typů podnikání u nás. Důvodem je zejména to, že v případě s.r.o. dochází pro podnikatele ke snížení některých rizik, což u jiných podnikatelské činností není.

Základní kapitál

Každá společnost s ručením omezeným musí mít při svém založení kapitál, se kterým bude následně nakládat. Ten skládá zakládající podnikatel (či podnikatelé - společníci). Minimální výše základního kapitálu byla u nás stanovena na 1 Kč. Nemusí jít ovšem jen o finanční částku, ale společníci mohou stanovenou sumu poskytnout například ve formě nemovitosti, aut, strojů pro provoz podnikatelské činnosti, aj. 

Volba názvu a sídla firmy 

Tyto dva kroky se mohou zdát jako něco jednoduchého, ovšem i ty mají svá pravidla. 

Pro název je důležité, aby byl srozumitelný, neklamavý a nezaměnitelný. U všech firem této právní formy platí, že na konci mají přidanou některou z variant pro společnost s ručením omezeným (např. zkratku s.r.o.). 

Zároveň by bylo dobré, aby z názvu bylo rovnou jasné, o jakou firmu jde, což se často ukazuje jako oříšek v případě společností působících na mezinárodním trhu. Zároveň je také stále těžší najít unikátní název, pod kterým by již nějaká firma nebyla registrovaná. To, zda je název pro firmu ještě k dispozici, zjistíte na stránkách ministerstva spravedlnosti. 

Sídlo společnosti potřebují znát její zakladatelé již při sepisování zakladatelské smlouvy. I zde platí určitá pravidla. Tím hlavním je souhlas majitele nemovitosti - písemný a ověřený. Zároveň musí být na budově umístěn na viditelném místě název firmy a IČ (pozor, to může být problém například u bytů). Můžete se setkat také s možností virtuálního sídla v nemovitosti, kde je již zapsáno dalších X desítek firem - nemusí to působit důvěryhodně na obchodní partnery a klienty. 

Základní kroky pro založení s.r.o.

Pro založení společnosti s ručením omezeným platí několik pravidel, která nejsou nijak složitá, nicméně jistá byrokracie je zde stále nutná. 

Následujících pár základních bodů ukazují, v jakém pořadí je nutné co vyřídit. Vyplývá z toho, že zakládající členy čeká minimálně jedna návštěva notáře a banky. 

  • Zakladatelská listina (nebo společenská smlouva sepsaná v případě více zakládajících členů) a její ověření a uložení u notáře. 
  • Základní kapitál na nový bankovní účet náležící firmě.
  • Živnostenské oprávnění (případně koncese) - více o založení živnosti jsme psali v článku Podnikání: Založení živnosti.
  • Zápis do obchodního rejstříku (úředně ověřený).
  • Registrace u finančního úřadu. 

V tomto díle  jsme trochu přiblížili formu společnosti s ručením omezeným, což doplňuje předchozí článek věnovaný založení živnosti. Spolu se všemi povinnostmi je pro s.r.o. také důležité vedení účetnictví. FakturaOnline.cz zvládá faktury také ve formátu ISDOC pro účetní programy, což účetní nejen s.r.o. firem velmi oceňují.