Podnikání při zaměstnání je čím dál tím více populární. Máte ambice se začít věnovat podnikání, ale zároveň nechcete opustit své zaměstnání? V tomto článku se dozvíte, co vše potřebujete k tomu, abyste mohli začít podnikat při své současné práci.

Konkurenční doložka

Jste zaměstnaní a rádi byste podnikali ve stejném oboru? Musíte nejprve získat souhlas od svého zaměstnavatele. Dle § 304 odst. 1 zákoníku práce: „Zaměstnanci mohou vedle svého zaměstnání vykonávaného v základním pracovněprávním vztahu vykonávat výdělečnou činnost, která je shodná s předmětem činnosti zaměstnavatele, u něhož jsou zaměstnáni, jen s jeho předchozím písemným souhlasem.“ Zaměstnavatel však souhlas může také odvolat, dle § 304 odst. 2 zákoníku práce: „Jestliže zaměstnavatel souhlas podle odstavce 1 odvolá, musí být odvolání písemné; zaměstnavatel je povinen v něm uvést důvody změny svého rozhodnutí. Zaměstnanec je pak povinen bez zbytečného odkladu výdělečnou činnost skončit způsobem vyplývajícím pro její skončení z příslušných právních předpisů.“ Nevztahuje se to však na výkon vědecké, pedagogické, publicistické, literární a umělecké činnosti.

Pakliže pracujete jako státní zaměstnanec, tak je vaší povinností mít písemný souhlas s podnikáním od vašeho zaměstnavatele bez ohledu na to, o jaký obor se jedná.

Podnikani pri zamestnani, kde zacit a jak na to?

Podnikani pri zamestnani, zdroj: Adobe.stock.com

Založení živnosti

Pokud jste se rozhodli podnikat ve stejném oboru, jako je vaše zaměstnání a máte souhlas od svého zaměstnavatele anebo pokud jste se rozhodli pro podnikání v jiném oboru (a nejste státní zaměstnanec), můžete zažít podnikat. Potřebujete k tomu povolení živnostenského úřadu. Získat jej můžete na kterémkoliv živnostenském úřadě, kde si požádáte o živnostenské oprávnění. Jelikož budete podnikat při zaměstnání, tak podnikání bude vaší vedlejší činností, díky tomu budete mít nižší odvody na zdravotní a sociální pojištění. Svou živnost musíte dále ohlásit na finančním úřadu, správě sociálního zabezpečení a zdravotní pojišťovně. Ovšem na úřadě můžete rovnou vyplnit jednotný registrační formulář, díky kterému se automaticky registrujete na všech úřadech jako OSVČ.

Zálohy – zdravotní a sociální pojištění 

Pokud podnikáte jako OSVČ při zaměstnání neboli na vedlejší činnost, tak první rok neplatíte zálohy na zdravotní a sociální. Až při odevzdání Přehledu o příjmech a výdajích se zaplatí pouze nedoplatek na základě výše vašeho příjmu. Zdravotní pojišťovna na základě vašeho Přehledu vyměří zálohy na další rok. To stejné platí u sociálního pojištění, rovněž jej první rok neplatíte a je doplaceno jednorázově po podání Přehledu o příjmech a výdajích. 

Pokud váš zisk z vedlejší činnosti je nižší než 96 777 Kč, což je rozhodná částka, nemusíte odvádět žádné sociální pojištění. Pakliže je váš zisk vyšší, zaplatíte nedoplatek a následně vám budou vyměřeny měsíční zálohy. 

Rozhodli jste se začít podnikat při zaměstnání? Nepodceňte plánování, vaše časové možnosti a také zvýšenou administrativu. Přejeme vám hodně štěstí a úspěchů.