Plátcem DPH je podnikatel (fyzická nebo právnická osoba), jehož obrat přesáhl za předchozích 12 kalendářních měsíců hodnoty 1 milion korun, případně podnikatel, který podniká mezinárodně v rámci Evropské Unie. Dále může daň z přidané hodnoty podnikatel platit i dobrovolně. Kdy se mu vyplatí se k placení DPH přihlásit a jaké všechny náklady a výnosy se počítají do obratu?

Pro drobné živnostníky je registrace a celý systém plátce DPH velmi složitý a náročný na administrativu. Proto je důležité mít dobře spočítané, kdy se čas a energie podnikatelům finančně vyplatí. 

Nejdříve: jak se počítá obrat k plnění? 

 Do obratu, tedy zisky a výnosy z podnikání, patří součet těchto položek: 

  • Zisk za poskytnutí služby, 
  • Prodej a pronájem zboží, 
  • Finanční příjmy,
  • Převod nemovitého majetku. 

❗️ Výše zmíněné položky zároveň musí spadat do kategorií zdanitelných plnění! To jsou takové, které jsou osvobozené od daně s nárokem na odpočet, zdanitelná plnění ze zákona  § 13 – 20 zákona o DPH, a další. 

Osobou povinnou k dani je každá osoba, která vykonává výdělečnou ekonomickou činnost. Dále se pak dělí na dvě kategorie - plátce a neplátce DPH

Neplátce nesmí mít obrat vyšší jak 1 milion korun za předchozích 12 kalendářních měsíců, nemusí odvádět daň ze zdanitelných příjmů a zároveň ale nemá nárok na odpočet

Plátce má povinnost odvádět daň z příjmů a může uplatnit odpočet. 

Kdy se stát dobrovolně plátce DPH? 

Dobrovolným plátcem DPH se můžete stát například v případě, kdy:

  • Jsou rozdílné sazby DPH. Produkt, který podnikatel kupuje spadá do jiné kategorie sazeb (vyšíí), než produkt, který následně prodává. 
  • Výdaje převyšují příjmy. Stát se to může, pokud na DPH při nákupu materiálu pro produkt či službu zaplatí podnikatel více, než kolik bude výsledná částka odpočtu. Rozdíl těchto dvou částek dostane od státu zpět. 
  • Kupované zboží pochází z jiných zemí EU. 

❗️ K platbě DPH je nutná registrace na finančním úřadě. 

FakturaOnline.cz umožňuje vystavovat faktury v obou případech - plátce i neplátce DPH. Každý typ těchto faktur má jiné náležitosti a o tom, které to jsou si můžete přečíst v dalším článku - Co musí obsahovat faktura?