V začátcích podnikání většinou lidé stojí před otázkou, zda v podnikání vystupovat jako fyzická osoba, tedy OSVČ, nebo zda zvolit formu osoby právnické, tedy s.r.o. Obecně lze říci, že OSVČ, tedy osoby samostatně výdělečně činné, podléhají při svém podnikání menší regulaci od státu, tudíž nejsou tolik zatížené byrokracií a papírováním. Jaké jsou další výhody, případně nevýhody těchto forem podnikání?

OSVČ (osoby samostatně výdělečně činné) - podnikání fyzické osoby 

Při právním statusu OSVČ je podnikání úzce vázáno na jednu konkrétní fyzickou osobu. Tato osoba - podnikatel - při vystupuje pod svým jménem, což je také jméno firmy. Proto je v případě zastupování jinou osobou nutná ověřená plná moc

Dojde-li k úmrtí podnikající fyzické osoby, živnost nemusí nutně ihned zaniknout. Pokud určité osoby oznámí tuto skutečnost živnostenskému úřadu, mohou dále podnikat - vykonávat danou živnost ještě po určitou (ale omezenou) dobu. Pokud bude chtít daná osoba i dále navázat na živnost, musí si založit vlastní živnostenské oprávnění (se stejným zaměřením) - a v okamžiku její platnosti končí živnost předchozí. 

Další důležitou informací je také míra ručení za případné závazky. V tomto případě se jedná o ručení celým majetkem živnostníka. 

S.r.o. (společnost s ručením omezeným) - podnikání právnické osoby 

Tato forma podnikání se vyznačuje možností podnikání několika společníků s různou výší vkladu a také možnou změnou poměrů těchto vkladů, případně společníků firmy. Může tak kdykoli přistoupit nový společník, starý může převést/prodat svůj podíl apod. Tyto změny nemají žádný vliv například na jméno firmy a její údaje zapsané v obchodním rejstříku.

V případě oficiálního zastupování firmy na jednáních není nutné oficiální plná moc, společnost tak může mít více jednatelů

Dojde-li k úmrtí jednoho ze společníků, firma nezaniká ani po určité lhůtě, podíl zemřelého se převádí na dědice

Obecně je také tato forma právnické osoby vnímána jako o něco více důvěryhodná a stabilní pro různá jednání. 

Pro každého podnikatele může být výhodnější jiná forma, důležité je si vždy projít pro a proti a vybrat tu správnou možnost. FakturaOnline.cz umožňuje vystavování faktur jak pro fyzické, tak pro právnické osoby.