Každý podnikatel, který vykonává svou činnost poskytováním služby, prodejem apod. musí také dodržovat spoustu byrokratických povinností spojených s fakturací. Nejen samotné vystavování faktur podléhá různým pravidlům pro plátce i neplátce DPH, ale rozdíl je také v podmínkách jejich archivace.

Na koho a proč se archivace faktur vztahuje?

Období pro zákonnou archivaci faktur je zejména proto, aby bylo pro úřady možné případně zpětně vyměřit daň podnikatelům, provádět audity a další. 

I u povinné archivace faktur vystavovatelem se poté liší délka povinné lhůty pro podnikatele, kteří spadají a nespadají mezi plátce DPH. Stejně tak podnikatelé, kterým byla faktura vystavena (za zprostředkování služby či prodeje apod.) musí faktury archivovat. 

Plátci DPH 

Lhůta pro plátce DPH k uchovávání vystavených faktur je 10 let, stejně tak jako k uchování faktur, které byly vystaveny jim (zejména od dalších daňových subjektů). Všechny tyto daňové doklady musí být v českém jazyce, čitelné a s původním obsahem

Vyměřené lhůta ovšem nezačíná platit dnem vystavení faktury, ale až posledním dnem daného zdaňovacího období. 

Neplátci DPH

I přesto, že jak už napovídá název této skupiny, nejedná se o plátce DPH a nevystavují tak daňové doklady, musí i oni archivovat doklady, které jsou potřebné pro kontrolu daňovým úřadem. 

Minimální lhůta pro archivaci faktur u neplátců DPH jsou 3 roky a toto období začíná posledním dnem termínu pro podání daňového přiznání. 

Jak archivovat faktury 

Všechny archivované faktury musí být umístěny na území České republiky. Jsou dvě možnosti, jak lze faktury uchovávat po státem danou dobu. Jednou z nich je forma fyzická - všechny faktury, které podnikatel vystavil/byly vystaveny na danou firmu jsou umístěny na jednom místě (například v archivačních šanonech nebo krabicích), nebo mohou být v elektronické podobě, zde je ovšem podmínka neustálé dostupnosti (například v internetovém úložišti). 

FakturaOnline.cz nabízí s tarifem PLUS přístup ke všem vystaveným fakturám v profilu podnikatele/firmy, jejich stahování, ukládání a mnoho dalšího. To vše platí během doby aktivního předplatného.