Konec roku pomalu klepe na dveře a už teď nevíte, co dřív? Inspirujte se našimi tipy a zvládněte toto hektické období co nejlépe.

Kontrola účetnictví

Před koncem roku je potřeba provést kontrolu účetnictví neboli tzv. audit, kdy se ověřují finanční výkazy. Účetnictví musí být vedeno poctivě a řádně, protože jedině tak lze správně řídit podnik a vykonávat strategická rozhodnutí. Roční uzávěrka je pak procesem kontroly, odsouhlasení a ověření, zdali všechny transakce jsou správně zaúčtovány. 

Pro podnikatele je mnohem důležitější sledovat výnosy a náklady než příjmy a výdaje. Každý podnikatel by měl pravidelně sledovat cashflow výnosů a nákladů a na základě dat z účetnictví vyvíjet další strategické kroky.

Daně

Na konci roku je potřeba uzavřít účetnictví a s tím se pojí podání daňového přiznání a přehledů na sociální a zdravotní pojišťovnu. Na konci roku je velmi hektické období a mnohdy podnikatelé řeší daňové přiznání na poslední chvíli. Začněte tyto povinnosti řešit s předstihem bez stresu. Ačkoliv daňové přiznání lze podat až do 1. dubna, je dobré tuto administrativu vyřešit co nejdříve. 

Investování 

Na konci roku dochází k rozdělování zisku v podniku a ideální je část zisku investovat. Pouze při investování do vlastního podnikání lze dosahovat vyšších výnosů a být na trhu úspěšnější. Investování je ovšem důležité nejen přímo do podnikání, ale i do dalších oblastí, aby byla provedena co nejlepší diverzifikace a byl tak zajištěn pasivní příjem. V dnešní době vysoké inflace je obzvláště důležité peníze nedržet na účtu, ale rozumně investovat.

Tipy pro podnikatele na konec roku

Stanovení strategie

Dosáhli jste vašich stanovených cílů? Zhodnoťte, jak se vám po celý rok dařilo a stanovte si cíle pro rok následující. Určete si i přesné kroky, které vyvinete k jejich naplnění. Když si stanovíte cíle, převezmete tak kontrolu nad směřováním vašeho podniku. Vytvoříte tak vizi vašeho podnikání a mnohem snadněji ji ať už sami nebo se svým týmem dosáhnete. Cíle by měly být SMART a celý tým by měl být s nimi seznámen, jedině tak jich lze v budoucnu dosáhnout.

 

Obdarujte vaše obchodní partnery a zaměstnance

Nezapomeňte před Vánocemi na vaše obchodní partnery a zaměstnance a posilněte vaše vztahy promyšleným dárkem, kterým ukážete, že si jich vážíte. Obdržení dárku je silným zážitkem a podpoříte tak dobré vztahy.

Uzavřete celý rok, zhodnoťte, jak se vám dařilo a následující rok vkročte do vašeho podnikání s již stanovenou strategií a vyřešenou administrativou.