Inflace má vliv na růst cenové hladiny, v praxi to znamená, že si aktuálně za stejnou částku koupíte méně zboží než dříve. V lednu inflace vzrostla na 17,5 %. Jak své peníze správně investovat, aby neztrácely na své hodnotě?

Spořící účty

Spořicí účet je dobrým místem pro zhodnocení, pokud potřebujete v blízké budoucnosti získat přístup k hotovosti. Spořicí účty mají momentálně výnosnost kolem 5 %, což sice nepokryje ani inflaci, ale je to vhodné pro ty z vás, kteří se vyhýbají riziku, a mají strach, že své peníze nedostanou zpět. Využití spoření prostřednictvím spořícího účtu je bezpečné, jelikož peníze jsou ze zákona pojištěny do určité výše. 

Indexové fondy

Indexový fond je typ podílového fondu, který drží akcie určitého tržního indexu (např. S&P 500 nebo Dow Jones Industrial Average). Indexové podílové fondy jsou jedny z nejlepších dostupných investic pro dlouhodobé spoření. Kromě toho, že jsou díky nízkým poplatkům za správu fondů nákladově efektivní, jsou indexové podílové fondy méně volatilní než aktivně spravované fondy, které se snaží porazit trh. Indexové fondy mohou být zvláště vhodné pro mladé investory s dlouhou časovou osou, kteří mohou alokovat větší část svého portfolia do akciových fondů s vyšší návratností. 

Dividendové akcie

Dividendy jsou pravidelné hotovostní platby, které společnosti vyplácejí akcionářům a jsou často spojovány se stabilními ziskovými společnostmi. I když ceny akcií nemusí růst tak vysoko nebo rychle jako společnosti v růstové fázi, mohou být pro investory atraktivní díky dividendám a stabilitě, kterou poskytují.

Investice do zlata

Zlato si uchovává svoji hodnotu, a na rozdíl od měn není zlato přímo ovlivňováno rozhodováním o úrokových sazbách a nelze jej tisknout za účelem kontroly nabídky a poptávky. Zlato je vzácné aktivum, které si v průběhu času udrželo svou hodnotu a osvědčilo se jako pojistka při nepříznivých ekonomických událostech. Z tohoto důvodu je zlato mnohými investory považováno za bezpečný přístav.

ETF

Fondy obchodované na burze neboli ETF je typ investičního produktu, který je obchodován na burze, stejně jako akcie a dluhopisy. ETF se obvykle skládají ze souboru různých akcií, dluhopisů, komodit nebo jiných finančních nástrojů a jsou navrženy tak, aby sledovaly výkonnost konkrétního indexu. ETF poskytují investorům diverzifikaci a likviditu a lze je nakupovat a prodávat na burze po celý obchodní den.

Investice v roce 2023. FakturaOnline.cz představuje ty nejlepší způsoby a místa, kam investovt.