Jak se liší faktura DPH (daň z přidané hodnoty) od běžné faktury a proč ji musí firmy používat?

Podniky často používají různé faktury, ale faktura na DPH je jedinečná, protože obsahuje konkrétní údaje týkající se daně z přidané hodnoty účtované za zboží nebo služby. Zatímco běžné faktury mohou sloužit jako jednoduché účty, právě zahrnutí informací o DPH povyšuje fakturu DPH na klíčový dokument pro prodávající i kupující v oblasti dodržování daňových předpisů. Pochopení složitostí je však zásadní, protože nesprávně vystavené faktury s DPH mohou mít právní důsledky.

Základní principy faktury s DPH

Faktura s DPH není jen tak obyčejná faktura - je to nepostradatelný záznam pro vás i vaše zákazníky v daňové oblasti. Je potřeba podrobně uvést DPH, která byla účtována za konkrétní transakce, což je nezbytné pro každou firmu, která je registrována k DPH.

 • DPH se vztahuje na většinu zboží a služeb
 • Vyžaduje se ze zákona pro účely daňového výkaznictví
 • Slouží jako doklad o účtované a odvedené DPH

Nejdůležitější prvky ve faktuře s DPH

Sestavení faktury s DPH znamená zajistit, aby obsahovala všechny potřebné informace a splňovala tak zákonné požadavky. Opomenutí může vést ke komplikacím, proto zde uvádíme, co je třeba uvést:

 • Registrační čísla pro DPH podniku a odběratele
 • Jména a adresy obou stran
 • Jedinečné číslo faktury, datum vystavení a čas dodání
 • Podrobný popis poskytnutého zboží nebo služeb
 • Celkovou částku bez DPH, uplatněnou sazbu DPH a celkovou výši DPH

Postup správného vystavení faktur s DPH

 1. Ověřte si sazby DPH a požadavky vztahující se na vaše výrobky nebo služby

  Zjistěte si aktuální informace u daňového úřadu vaší země. Rozlišujte mezi položkami se základní, sníženou nebo nulovou sazbou.

 2. Vytvořte šablonu faktury s DPH, která bude v souladu s předpisy

  Pro ty, kteří si chtějí proces zjednodušit, je určena služba FakturaOnline, která umožňuje rychlé generování faktur s DPH přímo v prohlížeči bez složitého nastavování.

 3. Přesně vyplňte údaje pro každou transakci

  Věnujte pečlivou pozornost množství, cenám a výpočtům DPH.

 4. Fakturu vystavte neprodleně po dodání zboží nebo poskytnutí služeb

  Dodržujte zákonné lhůty pro vedení evidence DPH v souladu s předpisy. Pokud místní zákon vyžaduje dodání do 30 dnů, nastavte upomínky, abyste zajistili včasné dodání.

 5. Udržujte organizovanou evidenci všech vystavených faktur s DPH

  Pro snadné sledování a přístup používejte digitální systém.

 6. Rozdíly mezi fakturou za daň z přidané hodnoty a běžnými fakturami

  Zatímco mnoho faktur slouží jako prosté vyúčtování zboží nebo služeb, faktury s DPH mají širší úlohu v oblasti zdanění.

  • Faktury s DPH musí obsahovat daňové sazby a částky
  • Vyžadují je podniky pro uplatnění nároku na daňový odpočet
  • Slouží jako nezbytná dokumentace při finančních kontrolách
  • Jak zajistit soulad faktur s DPH s legislativou

   Nejde jen o to, abyste podnikali, ale abyste podnikali správně. Udržet se na správné straně daňových předpisů pomocí faktur s DPH v souladu s předpisy je neoddiskutovatelné.

   • Zůstaňte informováni o změnách v legislativě DPH
   • Vyhledejte radu daňových odborníků, abyste zajistili, že vaše faktury budou vždy v souladu s normami

   Tip: Pravidelné audity vašich fakturačních postupů mohou předejít případným problémům s dodržováním předpisů.

   Vliv digitalizace na proces fakturace DPH

   Digitální faktury jsou nyní v mnoha zemích standardem. Vzhledem k tomu, že zákonnost uznává elektronické faktury, zajistěte, aby vaše systémy byly aktualizované a bezpečné.

   • Elektronické faktury s DPH musí splňovat přísné normy
   • Zjednodušují sledování a jsou ekologickou alternativou k papíru

   Neustálé zdokonalování vystavování faktur s DPH

   Vystavování faktur s DPH by nikdy nemělo být stagnujícím procesem. Snažte se o neustálé zlepšování prostřednictvím integrace technologického pokroku a zpětné vazby.

   • Přijímejte nové funkce fakturačního softwaru, jakmile budou k dispozici
   • Využívejte zpětnou vazbu z auditů ke zdokonalení svého procesu