Potřebujete zrušit registraci k DPH a nevíte jak to udělat? V tomto článku jsme si pro vás připravili podrobný návod jak registraci k DPH zrušit, a to od nalezení příslušného portálu až po odeslání Žádosti o zrušení registrace k dani z přidané hodnoty příslušnému finančnímu úřadu.

V jednom z našich předchozích článků jsme se věnovali tématu Kdy je výhodné stát se dobrovolným plátcem DPH, jak ale postupovat ve chvíli, kdy se nám plátcovství DPH již nevyplácí a potřebujeme ho zrušit?

Řešení je velmi snadné, prostřednictvím portálu MOJE daně, kde si zvolíte sekci Elektronická podání pro finanční správu. Kliknete na sekci Elektronické formuláře.

Zde si vyhledejte rozevírací lištu sekce Registrace a zvolte formulář Žádost o zrušení registrace.

Zrušení registrace k DPH.

Z portálu Moje daně.

Odtud se dostáváme přímo k vyplňování formuláře: 

Jako první klikneme na část Záhlaví, kde vyplníme:

 • identifikační údaje konkrétního finančního úřadu, kterému Žádost o zrušení registrace podáváme: zvolíme konkrétní kraj a územní pracoviště,
 • uvedeme daňové identifikační číslo, které vám bylo přiděleno,
 • naposledy uvedeme místo a datum, kdy žádost vyplňujeme.

Identifikační údaje daňového subjektu

 • nejdříve je potřeba vyplnit vaše daňové identifikační číslo (dále jen „DIČ“), jste-li fyzická osoba, je vaše DIČ vaše rodné číslo, jste-li právnická osoba, je vaše DIČ vaše IČO, do kolonky DIČ se vyplňuje pouze číselná část,
 • uvedeme své jméno a příjmení, resp. název právnické osoby,
 • rodné číslo (pokud vám bylo přiděleno rodné číslo, již nemusíte vyplňovat kolonku data narození), resp. identifikační číslo
 • pokud za vás bude podávat Žádost o zrušení registrace třetí osoba (účetní, daňový poradce, jiná osoba) je nutné vyplnit i část Údaje o podepisující osobě,
 • v případě právnické osoby vyplňuje jednatel nebo pověřený pracovník část formuláře označenou jako Fyzická osoba oprávněná k podpisu.  

Žádost o zrušení registrace

 • žádost se dělí na dvě části – nás pro zrušení registrace k DPH zajímá část druhá
 • jako první zvolíme odpověď na zrušení plátce DPH – zvolíme tedy v sekci 1. plátce daně odpověď ANO
 • dále je nutné uvést, jestli jsme identifikovanou osobou – zvolíme odpověď NE
 • v následující části je nutné uvést zákonný důvod, pro který žádáme o zrušení registrace k DPH, a to buď z důvodu uvedených v § 106b (Zrušení registrace plátce na žádost) nebo § 107a (Zrušení registrace identifikované osoby na žádost) zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty ve znění pozdějších předpisů. 
 • Jelikož v našem modelovém příkladu nejsme identifikovanou osobou, zvolíme jako důvod Žádosti o zrušení registrace k DPH důvod dle § 106b odst. 1 písm. a) bod 1. zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty ve znění pozdějších předpisů – za uplynulých 12 bezprostředně předcházejících po sobě jdoucích kalendářních měsíců jsme nedosáhli obratu většího než 1 mil. Kč (v současné chvíli se v Parlamentu ČR hlasuje o novele, která by měla hranici obratu, při které je nutné se registrovat k placení DPH, zvýšit na 2 mil. Kč). Nutné je také poznamenat, že o zrušení registrace k DPH mohou žádat pouze ty subjekty, které se k plátcovství DPH přihlásili před 12 a více měsíci. Př. pokud jste se k plátcovství DPH registrovali v září 2021, je možné, abyste v říjnu 2022 podali žádost o zrušení registrace. Žádost nelze podat, pokud jste se registrovali např. v lednu 2022 a v říjnu chcete podávat žádost o zrušení.
 • v další části uvedete, zda se po zrušení registrace k DPH chcete stát identifikovanou osobou – zvolíte NE,
 • následně uvedete, jaký obrat jste měli za nejbližších předcházejících po sobě jdoucích 12 kalendářních měsíců, např. k datu, ke kterému rušíme registraci v modelovém příkladu, k 10/2022 uvedeme obrat, kterého jsme dosáhli v období od 10/2021 do 9/2022, tj. např. 555 555 Kč,
 • jako poslední je nutné uvést obrat za nejbližší předcházející 3 po sobě jdoucí měsíce, vztaženo na náš modelový příklad, rušíme registraci k 10/2022, budeme tedy uvádět obrat, kterého jsme dosáhli v měsíci 7/2022, 8/2022 a 9/2022, tj. např. 88 888 Kč.

Jiné přílohy

Kde můžeme přiložit další podle vašeho názoru významné přílohy, případně textově popsat další důvody proč registraci chceme zrušit.

Závěr

V této části si můžete zobrazit formulář, jak vypadá a překontrolovat, zda jsou vyplněny všechny klíčové části. Hotový formulář již můžete rovnou odeslat příslušnému správci daně, pokud máte zřízenou datovou schránku, případně elektronický podpis. Pokud datovou schránku ani elektronický podpis nemáte, můžete odeslat písemnost přes tento portál, kdy zvolíte možnost odeslat písemnost. V tomto případě se na finanční úřad odešle nepodepsaný formulář. Vám se na další stránce objeví formuláře v sekci Další tiskopisy ke stažení, mezi kterými naleznete i tzv.