Stejně jako každý rok, i letos dochází pro OSVČ ke změně výše záloh na povinné sociální a zdravotní pojištění a na dobrovolné nemocenské pojištění. Velkou změnou letos byla možnost přihlásit se k paušální dani, která tyto dvě povinné částky také obsahuje.

Termín pro přihlašování k paušálu ovšem uplynul 11. ledna a ti, kteří se přihlásit nestihli, nebo to pro ně není v tuto chvíli výhodné, budou muset i nadále odvádět sociální a zdravotní pojištění zvlášť, stejně jako podávat daňové přiznání za rok 2021. O této možnosti, jejích výhodách a nevýhodách, jsme psali v článku Paušální daň pro OSVČ.

Pojďme se tedy podívat, jaká je minimální výše těchto dvou povinných částek a nemocenského pojištění pro rok 2021 a od kdy změna platí? 

Záloha na sociální pojištění v roce 2021 

Tato částka se počítá z minimálního měsíčního vyměřovacího základu pro hlavní samostatnou výdělečnou činnost, která činí 8 861 Kč, z toho minimální zálohu činí 29,2 % (důchodové pojistné a pojistné na státní politiku zaměstnanosti), což je 2 588 Kč.

Tato částka platí pro osoby, které SVČ vykonávali již v roce 2020 a v prosinci zálohy řádně zaplatili, až od data podání povinného přehledu. Leden a únor ještě platí starou výši záloh a na částku 2 588 Kč přecházejí až v březnové platbě. 

Záloha na nemocenské pojištění v roce 2021 

Stejně jako sociální pojištění, tak také nemocenské pojištění spadá pod stejný úřad. Minimální záloha je v tomto případě 2,1 % z vyměřovacího základu a částka pro rok 2021 činí 147 Kč

Záloha na zdravotní pojištění v roce 2021 

U povinného zdravotního pojištění je vyměřovacím základem 12ti násobek 50 % průměrné mzdy. Pro rok 2021 tedy minimální částka činí 2 393 Kč

Minimální výše záloh na zdravotní pojištění pro OSVČ v roce 2021 je 2 393 Kč a platí od začátku roku, tedy od ledna.