V článku se dozvíte vše o odvodech tzv. paušálem - o co jde, jaká jsou data, kdy musí částka z účtu podnikatele odcházet a jaká je nová výše těchto plateb pro rok 2022?

Co je paušální daň

Pomocí paušální daně mohou podnikatelé s živnostenským listem - OSVČ, odvádět měsíčně pouze jednu platbu (místo záloh rozdělených). V paušální dani jsou ukryty všechny základní odvody, tedy:

  • Pro zdravotní pojišťovnu, 
  • pro ČSSZ,
  • daň z příjmu fyzických osob. 

! Nemocenské pojištění si musí OSVČ platit zvlášť. 

Cílem zavedení v roce 2021 bylo zjednodušit administrativu, a nejen, že paušál zahrnuje pouze jednu měsíční platbu, ale také podnikatele zbavuje povinnosti podávat daňová přiznání k dani z příjmu fyzických osob. Zároveň to pro mnohé může přinášet i úsporu financí. 

Pro koho je paušální daň

Paušál je určen pro podnikatele, kteří mají příjmy do výše 1 milion korun (neplátce DPH). V případě dobrovolného plátce DPH je možné platit paušálně, v mnoha případech se to ovšem podnikatelům nevpylatí. 

Pokud daný podnikatel vykonává nějakou další činnost na dohodu o provedený práce, nebo na dohodu o pracovní činnosti, nesmí překročit danou výši příjmu/měsíc (DPP 3 500 KČ, a DPČ 3 500 KČ)  jinak se k paušální dani přihlásit nemůže. 

Jaké budou odvody v roce 2022 

Pro rok 2022 je paušální odvod složen z minimálních záloh na zdravotní pojištění, důchodové pojištění a z odvodu na daň z příjmů. Pro rok 2022 je u záloh pro ČSSZ navýšení o 15 % a pro paušální daň z příjmu o 100 Kč. 

Výsledná částka pro rok 2022 je 5 994 Kč (oproti roku 2021, kdy výše činila 5 469 Kč). 

Ti podnikatelé, co již tento systém od roku 2021 využívají, musí jen v lednu změnit výši záloh, které měsíčně posílají.

Kdy se paušální daň platí

Platba za paušální daň musí z účtu podnikatele odcházet nejpozději do 20. dne měsíce, za který se daná částka platí. Tudíž v lednu 2022 musí být již poslána navýšená částka (do 20. 1.). 

Jak se přihlásit k paušální dani 

Pokud se chce podnikatel od nového roku přihlásit k paušálním odvodů, musí vše hlásit příslušnému finančnímu úřadu do 10. 1. 2022. Je několik způsobů, jak na to: 

  • Tiskopis vydaný ministerstvem financí podaný osobně na podatelně,
  • Pomocí datové schránky s elektronickým podpisem,
  • Přes webové stránky finanční správy. 

V případě těchto změn nemusí podnikatel nic hlásit ani na zdravotní pojišťovnu, ani na ČSSZ, instituce si tuto skutečnost umí předat mezi sebou. 

Využíváte v roce 2021 možnost platit zálohy paušálně? Přijde vám to jako přínosné zjednodušení administrativy, nebo se vám to naopak nevyplatí?