Zaplatili jste jeden z ročních tarifů FakturaOnline a váš účet stále není aktivní? Jak postupovat se dočtete v následujícím článku.

Přijetí platby

Klienti se s problémem přijetí platby mohou setkat v obou případech prodloužení - ze zkušebního období i v případě prodloužení již stávajícího ročního tarifu MINI a PREMIUM. Nejčastější příčinou je špatně uvedený variabilní symbol.

Špatně uvedený variabilní symbol při platbě

Nejčastější příčinou chyby při aktivaci tarifu je špatně uvedený variabilní symbol, kvůli kterému se platba automaticky nespáruje s účtem. Při platbě předplatného je nejlepší využít bránu pro online platbu kartou (odkaz je vždy v e-mailu potvrzující objednávku) případně při tvorbě objednávky na webové stránce. Systém vyplní variabilní symbol automaticky a tím nedojde k chybě při přepisu. Případně lze využít platbu pomocí QR kódu, který je také uveden v potvrzovacím e-mailu. 

Jak postupovat, pokud se tarif neaktivoval

Prvním krokem je ověření, zda byla platba opravdu realizovaná. Jestliže klient zjistí, že zaplatil se špatným bankovním variabilním symbolem nebo i přes stržení platby nebyl tarif aktivován, nejrychlejší cesta je napsat na podpora@fakturaonline.cz, platba bude dohledána ručně, spárována s profilem klienta a účet bude vzápětí aktivní.