FakturaOnline.cz nově umožňuje využití také QR faktury. 

Zobrazení QR kódu na faktuře

Výrazné zjednodušení a zrychlení procesu přenosu dat z faktury do účetního programu nyní umožňuje QR platba, kterou nově podporuje také FakturaOnline.cz

Uživatel má možnost při vystavování faktury vybrat v sekci Obecné nastavení možnost Zobrazit na faktuře QR kód

Připojení QR kodu na fakturu. Platba QR kodem.

Tato možnost umožňuje adresátům dané faktury jak zaplatit pomocí QR kódu, tak také snažší převedení údajů do účetního programu (k tomu je nutná pouze čtečka QR kódů). 

Velkou výhodou je snížení chybného zadání důležitých údajů (data splatnosti a zdanitelného plnění, základ daně, datum vystavení a další). 

Pro to, aby bylo možné k faktuře přidat také QR kód, musí být splněny 4 podmínky

 • Zvolen typ platby jako Bankovní převod nebo Platební karta
 • Vyplněný cílový bankovní účet
 • Vyplněná položka faktury
 • Zadaná ceny položky
 • Zaškrtnuté pole QR kódu 

Příklady informačních systémů podporujících QR fakturu

 • Helios
 • Karat
 • Pohoda 
 • Kosys
 • EKONOM účetní a evidenční systém 
 • Trivi