Identifikovaná osoba je druh plátce DPH, který má trochu jiné povinnosti a práva v případě zahraničních obchodů, než klasický plátce DPH. 

❗️ Identifikovaná osoba se nestává plátcem DPH a nemá tak nárok na odpočet zaplaceného DPH. 

Proč tento status podnikatele vznikl?

Zejména z toho důvodu, aby se podnikatel nemusel kvůli jednotlivým obchodům přímo stát plátcem DPH, ale daně zaplatil jen v případě, kdy tato povinnost nastane.

Kdy má identifikovaná osoba povinnost přihlásit se k platbě DPH?

Identifikovaná osoba (dále jen IO) se musí povinně přihlásit k DPH (podat daňové přiznání) tehdy, vznikne-li za dané období tato povinnost. Nemusí tak například podávat pravidelné kontrolní hlášení a podobně. 

Zdaňovací období je pro IO kalendářní měsíc a lhůta pro splatnosti daně je 25 dnů následujícího měsíce. 

➤ Podnikatel jako identifikovaná osoba, který je povinen zaplatit daň například za měsíc září 2021 má na toto čas do 25. října 2021. 

V momentě, že se tato osoba (neplátce DPH) stane identifikovanou osobou, musí se do 15 dnů registrovat u příslušného úřadu - tato registrace nemusí proběhnout elektronicky. 

Podnikatel se může registrovat také s předstihem, pokud ví, že nastane situace, kdy bude muset podat daňové přiznání jako identifikovaná osoba k DPH. 

Mezi situace, kdy se podnikatel musí k dani přihlásit patří například následující: 

  • Osoba, která nakupuje zboží či služby, na které se vztahuje platba DPH z jiného členského státu EU. 
  • Osoba, která není plátce DPH a poskytne v jiném státě zboží či službu, na které se v daném místě vztahuje daňová povinnost.
  • Osoba se sídlem v ČR a poskytne služby ve zvláštním režimu daného správního místa.

Mezi případy, které se k těmto situacím řadí patří například nákup dopravního prostředku z jiného členského státu EU pro účely podnikání. 

Zrušení registrace jako Indentifikované osoby

Podnikatel může o zrušení této registrace požádat v několika případech, mezi které patří:

  • Ukončení podnikatelské činnosti.
  • Za předchozí kalendářní rok podnikatel nepořídil zboží za více jak 326 000 Kč bez DPH. 
  • Za předchozích 6 měsíců mu nevznikla povinnost platit jako IO daň.