Jste freelancer, s podnikáním začínáte a budujete vlastní firmu? S tímto se pojí také důležitá a pro mnohé možná i stresující část - cenotvorba. Nejde jen o počáteční nastavení, ale také o úpravu v případě potřeby a změn na trhu. A díky inflaci a zvyšujícím se cenám musí i drobní podnikatelé přistupovat ke zvýšení cen produktů a služeb. Pár tipů jak na počáteční nastavení a externí komunikaci v případě zdražení vám dáme v tomto článku.

Jak si nastavit ceník? 

→ Náklady 

Základním krokem při vytváření ceníku je jasný a přehledný soupis všech nákladů. Mezi ty patří pravidelné výdaje, jako je nájem za prostory, i ty jednorázové (nákup vybavení a techniky, atd.).

Příklad pravidelných nákladů

 • Nájem 
 • Plat zaměstnanců (případně vás jako podnikatele)
 • Vlastní pojištění a odvody (případně daně)
 • Amortizace techniky 
 • Kancelářské vybavení (třeba i káva) 
 • Cestovní náklady 
 • Materiál

Příklad jednorázových nákladů 

 • Nákup techniky (tiskárny, apod.)
 • Vybavení kanceláře/ateliéru/prostoru 
 • Podnikatelské oprávnění
 • Kurzy

→ Rozsah práce

Nejen to, kolik hodin denně pracovat chcete, ale i údaj, kolik hodin reálně pracovat můžete, je důležitá položka při cenotvorbě. Pokud jste jako freelancer placený hodinově, je důležité si uvědomit, že jde většinou o reálně odpracované hodiny a velmi zřídka to bývá 8 hodin práce denně (zaměstnanec denně v práci 8 hodin stráví, ale kolik z toho skutečně pracuje?). 

→ Ceny konkurence / průměr v daném oboru 

Víte, kam vaši službu či produkt zařadit? Máte už vybudované jméno, nebo zrovna začínáte a snažíte se prorazit? Jaká je vaše přidaná hodnota oproti stejnému produktu/službě konkurence? Jaká je poptávka po dané službě či produktu a nabídka na trhu? Má produkt i nějakou výtvarnou či autorskou hodnotu? Pokud se dokážete objektivně zařadit na ose konkurence, získáte malé vodítko pro tvorbu ceny. 

→ Hodinová sazba 

Ukážeme to na příkladu freelancera. Jsou-li vaše náklady na podnikání a život například 50 tisíc měsíčně a víte, že můžete měsíčně pracovat 130 hodin, hodinová sazba by měla být 385 Kč. 

→ Zvyšování cen

Pokud jste jako podnikatel nucený zvýšit ceny, je vždy dobré k tomu přistupovat transparentně. Klientům / zákazníkům vysvětlete, proč k tomu dochází, jaká část vstupních nákladů se na vaší straně zvýšila, atd. Dalším bodem je také včasná informovanost. Máte-li materiál a další věci potřebné k práci v nějakém množství nakoupený do zásoby, můžete včas odhadnout, kdy ke zdražení dojde. 

Patříte také mezi podnikatele, kteří bojují s nervozitou v případě tvorby ceny vlastního zboží/produktu, nebo máte velmi dobře spočítané, jaká je reálná hodnota a tím i odpovídající cena vámi nabízeného? Chybí vám nějaký další bod pro lepší tvorbu ceny? Dejte nám vědět.