Základní údaje

Nejprve si zvolte požadovaný typ faktury, kterou chcete vygenerovat. Na výběr máte z několika možností:

  • Faktura - daňový doklad (pro plátce DPH)
  • Faktura bez DPH (pro neplátce DPH)
  • Zálohová faktura

Dalším krokem je vyplnění čísla faktury. Číslo faktury musí být vždy jedinečné (nesmí se tedy opakovat) a musí tvořit číselnou řadu. Doporučený formát je např. rok a pořadové číslo faktury v daném roce - 20090001. Každá další faktura bude mít číslo o jedničku větší.

Pokud si přejete, aby faktura měla jiné datum vystavení než dnešní, můžete si jej nastavit. Pokud vystavujete fakturu - daňový doklad, můžete si také zvolit datum zdanitelného plnění. Jako další si vyberete splatnost faktury z daných možností. Například pokud zvolíte splatnost 14 dní, bude na faktuře datum splatnosti 14 dní od data vystavení faktury.

Doporučujeme také vyplnit vaše jméno a příjmení do pole "Vystavil". Vaši klienti tak budou vědět kdo za fakturu odpovídá.

Nastavení

V sekci nastavení naleznete možnosti jak ovlivnit parametry vygenerované faktury.

Volba "Zadávání cen" určuje, zda jsou ceny položek vkládány včetně DPH (cena bez DPH se dopočítá), nebo jsou ceny bez DPH a dopočítá se cena s DPH.

Pokud chcete vystavit fakturu v jiné měně než v Korunách, vyberte si požadovanou měnu z možností u volby "Měna". Jakmile vyberete měnu, zobrazí se vám kurz dané měny ČNB ke dni vystavení. Pokud změníte datum vystavení, zobrazí se vám kurz dané měny k vybranému datu vystavení.

Pokud si přejete zaokrouhlit výslednou částku faktury, vyberte požadovaný druh zaokrouhlování z volby "Zaokrouhlování".

Požadovaný druh úhrady faktury představuje volba "Forma úhrady". Pokud zvolíte možnost "Bankovní převod", nezapomeňte vyplnit také číslo vašeho bankovního účtu v sekci "Dodavatel".

Poslední možnost nastavení faktury představuje naskenovaný podpis nebo razítko s podpisem - obrázek formátu JPG, PNG nebo GIF s doporučenými rozměry max. 400x400px, max. 1MB.

Odběratel

V sekci odběratel vyplníte zákazníka, kterému vystavujete fakturu. Pokud nejdříve vyplníte IČ odběratele, jeho jméno a adresa se automaticky načtou.

Dodavatel

Sekce dodavatel představuje vás, či vaši firmu. Stejně jako u odběratele pokud nejdříve vyplníte vaše IČ, jméno a adresa se automaticky doplní.

Pokud jste plátci DPH, nezapomeňte vyplnit vaše DIČ. Pokud naopak nejste plátci DPH, DIČ nevyplňujte - na faktuře se zobrazí informace o tom, že nejste plátci DPH.

Pokud jste si nastavili formu úhrady faktury bankovním převodem, nezapomeňte také vyplnit váš bankovní účet. Číslo vašeho účtu stačí zadat ve standardním formátu (např. 2700812412/2010). Jméno vaší banky se automaticky detekuje z čísla účty, které jste zadali a zobrazí se pod polem "Číslo účtu". Z vámi zadaného čísla účtu se také automaticky vygeneruje vaše číslo IBAN (mezinárodní číslo bankovního účtu) a SWIFT kód. Obě tyto informace jsou podstatné pro platby ze zahraničí.

Položky

Poslením krokem k vaší faktuře je vyplnení položek vaší faktury. U každé položky máte možnost vyplnit počet, typ množstevních jednotek, popis, sazbu DPH a cenu. Pokud vystavujete fakturu BEZ DPH (nejste plátci DPH), volba DPH bude neaktivní a na výsledné faktuře se neobjeví.

Při každé úpravě počtu, ceny nebo sazby DPH se celková cena faktury automaticky přepočítá.

Vystavení faktury

Před odesláním formuláře doporučujeme si zadané údaje ještě jednou zkontrolovat. Pak už stačí kliknout na tlačítko "Vystavit fakturu" a po té vám bude nabídnuta vaše PDF faktura ke stažení. Tím si jí uložíte k sobě do počítače a můžete jí vytisknout, odeslat emailem, nebo jakkoliv s ní dál pracovat.